poniedziałek, 17 czerwca

Czyste powietrze warunki techniczne, wymiana okien

Czyste powietrze warunki techniczne, wymiana okien

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że program rządowy może dysponować budżetem sięgającym 103 miliardów złotych? Wprowadzony przez polski rząd program „Czyste Powietrze” jest właśnie tego rodzaju inicjatywą o imponującej skali, mającą na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. W ramach tego programu, właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę okien i drzwi, a także inne prace termomodernizacyjne, aż do końca 2027 roku.

Kluczowe wnioski

 • Program „Czyste Powietrze” oferuje dotacje na wymianę okien i drzwi oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.
 • Kompleksowa termomodernizacja, poprzedzona audytem energetycznym, umożliwia uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania.
 • Wymagania techniczne dotyczące okien i drzwi muszą spełniać określone normy.
 • Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych ulg i prefinansowania inwestycji.

Program Czyste Powietrze – wprowadzenie

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Jest to kompleksowy program, który wspiera właścicieli domów w przeprowadzeniu termomodernizacji, w tym m.in. w wymianie okien i drzwi.

Cele programu

Główne cele programu „Czyste Powietrze” to:

 • Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń
 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • Zwiększenie efektywności energetycznej domów jednorodzinnych
 • Wspieranie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne

Budżet i terminy realizacji

Program „Czyste Powietrze” dysponuje budżetem w wysokości 103 miliardy złotych. Wnioski w ramach programu można składać do końca 2027 roku.

Zakres działań modernizacyjnych

Zakres działań modernizacyjnych w programie „Czyste Powietrze” obejmuje m.in.:

 1. Wymianę okien i drzwi
 2. Docieplenie budynków
 3. Modernizację lub wymianę źródeł ciepła
 4. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Kompleksowa termomodernizacja budynku, poprzedzona audytem energetycznym, umożliwia uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania w ramach programu.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Nie ma warunku zamieszkiwania w domu, a posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą starać się o dofinansowanie na każdy z nich. Jednak program nie obejmuje domów w budowie. Dodatkowym warunkiem jest spełnienie progów dochodowych, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania.

Poziomy dofinansowania w Czystym Powietrzu

Program „Czyste Powietrze” oferuje trzy poziomy dofinansowania, uzależnione od dochodu wnioskodawcy. Każdy z tych poziomów zapewnia różne kwoty dotacji i progi dochodowe, dostosowane do indywidualnej sytuacji beneficjentów.

Podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania jest dostępny dla osób, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Dzięki temu rozwiązaniu, właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie na poziomie do 66 tys. zł na kompleksową termomodernizację.

Podwyższony poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje gospodarstwom domowym o dochodach do 1 894 zł miesięcznie (wieloosobowe) lub 2 651 zł (jednoosobowe). W tym przypadku, maksymalna kwota dotacji wynosi 99 tys. zł.

Najwyższy poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje gospodarstwom o dochodach do 1 090 zł na osobę (wieloosobowe) lub 1 526 zł (jednoosobowe). Dzięki temu, beneficjenci mogą otrzymać nawet do 135 tys. zł dotacji na przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji.

Maksymalne kwoty dotacji w programie

Maksymalne poziomy dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” wynoszą odpowiednio: 66 tys. zł dla podstawowego poziomu, 99 tys. zł dla podwyższonego poziomu oraz 135 tys. zł dla najwyższego poziomu. Kwoty te zależą od progów dochodowych, do których kwalifikuje się wnioskodawca. Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup i montaż nowych urządzeń, jak i prace termomodernizacyjne, takie jak wymiana okien czy docieplenie budynku.

czyste powietrze warunki techniczne, czyste powietrze wymiana okien

Aby otrzymać dofinansowanie na wymianę okien i drzwi w ramach programu „Czyste Powietrze”, instalowane wyroby muszą spełniać określone wymagania techniczne. Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła dla okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych nie mogą przekraczać odpowiednio 0,90 W/(m2K), 1,30 W/(m2K) i 1,30 W/(m2K).

Zasady „ciepłego montażu” stolarki

Zalecane jest także stosowanie zasad „ciepłego montażu” stolarki, tj. osadzanie jej w warstwie ocieplenia oraz odpowiednie uszczelnianie. Taki sposób instalacji okien i drzwi pomaga zachować wysoką efektywność energetyczną budynku.

Audyt energetyczny a dofinansowanie

Przeprowadzenie audytu energetycznego budynku jest warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację w ramach programu „Czyste Powietrze”. Audyt ten pomaga określić, w jaki sposób najefektywniej zmniejszyć zużycie energii w domu i uzyskać dotację na prace termomodernizacyjne.

Koszt audytu, w kwocie 1200 zł, jest pokrywany w ramach programu i nie wlicza się go do ogólnego poziomu dofinansowania. Dzięki temu właściciele domów mogą skorzystać z kompleksowej termomodernizacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego.